Stan powietrza przy budynku szkolnym

6-12-2022 01:14 Odśwież
PM2.5 = 32 ⇔ 128% ◆ Dobry
PM10 = 33 ⇔ 66% ◆ Dobry
PM1 = 19
Dane pochodzą z czujnika zainstalowanego na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych naszej szkoły. Czujnik można także znaleźć na ogólnopolskiej mapie czujników LOOKO2. Dodatkowo czujnik informuje wizualnie o stanie powietrza za pomocą kolorowych lampek kontrolnych. Podczas mgły wyniki pomiarów mogą być zawyżone.