Stan powietrza przy budynku szkolnym

28-05-2022 15:15 Odśwież
PM2.5 = 1 ⇔ 4% ◆ Bardzo dobry
PM10 = 1 ⇔ 2% ◆ Bardzo dobry
PM1 = 1
Dane pochodzą z czujnika zainstalowanego na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych naszej szkoły. Czujnik można także znaleźć na ogólnopolskiej mapie czujników LOOKO2. Dodatkowo czujnik informuje wizualnie o stanie powietrza za pomocą kolorowych lampek kontrolnych. Podczas mgły wyniki pomiarów mogą być zawyżone.