Stan powietrza przy budynku szkolnym

22-09-2021 03:54 Odśwież
PM2.5 = 19 ⇔ 76% ◆ Dobry
PM10 = 20 ⇔ 40% ◆ Bardzo dobry
PM1 = 13
Dane pochodzą z czujnika zainstalowanego na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych naszej szkoły. Czujnik można także znaleźć na ogólnopolskiej mapie czujników LOOKO2. Dodatkowo czujnik informuje wizualnie o stanie powietrza za pomocą kolorowych lampek kontrolnych. Podczas mgły wyniki pomiarów mogą być zawyżone.