Stan powietrza przy budynku szkolnym

21-02-2024 18:48 Odśwież
PM2.5 = 16 ⇔ 64% ◆ Dobry 
PM10 = 22 ⇔ 44% ◆ Dobry 
PM1 = 11
Dane pochodzą z czujnika zainstalowanego na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych naszej szkoły. Czujnik można także znaleźć na ogólnopolskiej mapie czujników LOOKO2. Dodatkowo czujnik informuje wizualnie o stanie powietrza za pomocą kolorowych lampek kontrolnych. Podczas mgły wyniki pomiarów mogą być zawyżone.