Stan powietrza przy budynku szkolnym

26-03-2023 20:11 Odśwież
PM2.5 = 5 ⇔ 20% ◆ Bardzo dobry
PM10 = 6 ⇔ 12% ◆ Bardzo dobry
PM1 = 5
Dane pochodzą z czujnika zainstalowanego na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych naszej szkoły. Czujnik można także znaleźć na ogólnopolskiej mapie czujników LOOKO2. Dodatkowo czujnik informuje wizualnie o stanie powietrza za pomocą kolorowych lampek kontrolnych. Podczas mgły wyniki pomiarów mogą być zawyżone.