Stan powietrza przy budynku szkolnym

20-04-2023 23:59 Odśwież
PM2.5 = 53 ⇔ 212% ◆ Umiarkowany
PM10 = 71 ⇔ 142% ◆ Umiarkowany
PM1 = 43
Dane pochodzą z czujnika zainstalowanego na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych naszej szkoły. Czujnik można także znaleźć na ogólnopolskiej mapie czujników LOOKO2. Dodatkowo czujnik informuje wizualnie o stanie powietrza za pomocą kolorowych lampek kontrolnych. Podczas mgły wyniki pomiarów mogą być zawyżone.