Stan powietrza przy budynku szkolnym

17-08-2022 15:07 Odśwież
PM2.5 = 67 ⇔ 268% ◆ Dostateczny
PM10 = 75 ⇔ 150% ◆ Umiarkowany
PM1 = 63
Dane pochodzą z czujnika zainstalowanego na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych naszej szkoły. Czujnik można także znaleźć na ogólnopolskiej mapie czujników LOOKO2. Dodatkowo czujnik informuje wizualnie o stanie powietrza za pomocą kolorowych lampek kontrolnych. Podczas mgły wyniki pomiarów mogą być zawyżone.