Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się popołudniami, po zakończonych lekcjach do godziny 18. Realizacja działań odbywa się w oparciu o roczny plan pracy wychowawców zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym naszej szkoły (dostępny w dziale Dokumenty i druki) oraz Regulamin Pobytu Uczniów w Świetlicy (dostępny w dziale Dokumenty i druki). W roku szkolnym 2021/2022 w dalszym ciągu będą kontynuowane procedury bezpieczeństwa ze względu na stan epidemiczny związany z chorobą zakaźną COVID-19.

Do zadań świetlicy należy:

 • zapewnienie odpoczynku po lekcjach
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych
 • rozwijanie zainteresowań
 • organizowanie pomocy w nauce
 • zachęcanie do artystycznej twórczości
 • kształtowanie nawyków higieny i kultury życia codziennego
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

Nauczyciele-wychowawcy w roku szkolnym 2021/2022:

 • Monika Michta – klasa 1a, 1b
 • Teresa Zarzeczna – klasa 2a i kl. 2b (kierownik świetlicy)
 • Lidia Rymuszka – klasa 3a i 1/2 kl. 3c
 • Małgorzata Makowska – klasa 3b i 1/2 kl. 3c
 • Elżbieta Wolff – klasy 4 – 5.

W naszej świetlicy wychowawcy dbają o bezpieczeństwo swoich podopiecznych i starają się zapewnić przyjazną atmosferę. W tym roku szkolnym priorytetem będzie również dbanie o higienę. Dzieci po sześciu, siedmiu lekcjach często są bardzo zmęczone i mają ochotę głównie na odpoczynek lub zabawę. Nie zmuszamy ich do dodatkowych zajęć, a raczej zachęcamy tak jak w przypadku prac plastycznych, w których udział jest dobrowolny. Najważniejsze dla wychowawców jest to, żeby dzieci chętnie przychodziły do świetlicy, bawiły się, uczyły, nawiązywały i utrzymywały koleżeńskie relacje w grupie swoich rówieśników oraz zdobywały umiejętności dobrej komunikacji i współpracy. W razie kłopotów czy problemów uczniowie mogą liczyć na pomoc i wsparcie osób dorosłych.

Ogólny harmonogram zajęć w świetlicy

14.00 – 16.00
Bezpośrednio po lekcjach uczniowie mają 1- 2 godziny na odpoczynek. Przy sprzyjającej pogodzie wychodzimy na dwór. Mamy do dyspozycji plac zabaw, boisko, teren przed szkołą. Dzięki temu unikamy gromadzenia się dzieci w jednym miejscu.

16.00 – 17.00
Odrabianie pracy domowej. Rodzice na początku roku szkolnego deklarują w Kartach Świetlicy czy ich dzieci odrabiają lekcje w szkole czy w domu. Wychowawcy w miarę możliwości organizują warunki i mobilizują uczniów do wywiązania się z tego zadania.

17.00 – 18.00
Zajęcia na dworze / zabawy w salach