Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się popołudniami, po zakończonych lekcjach do godziny 18:00. Realizacja działań odbywa się w oparciu o roczny plan pracy wychowawców zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym naszej szkoły oraz o Regulamin Pobytu Uczniów w Świetlicy.

Do zadań świetlicy należy:

 • zapewnienie odpoczynku po lekcjach,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • organizowanie pomocy w nauce,
 • zachęcanie do artystycznej twórczości,
 • kształtowanie nawyków higieny i kultury życia codziennego,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

 • Małgorzata Wolińska – klasy 1a, 1b,
 • Lidia Rymuszka – klasy 2a, 2b,
 • Monika Michta – klasy 3a, 3b,
 • Teresa Zarzeczna – klasy 4-5.

W naszej świetlicy wychowawcy dbają o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, higienę i starają się zapewnić przyjazną atmosferę.  

Dzieci po sześciu, siedmiu lekcjach często są bardzo zmęczone i mają ochotę głównie na odpoczynek lub zabawę. Nie zmuszamy ich do dodatkowych zajęć a raczej zachęcamy, tak jak w przypadku prac plastycznych, w których udział jest dobrowolny. Najważniejsze dla wychowawców jest to, żeby dzieci chętnie przychodziły do świetlicy, bawiły się, uczyły, nawiązywały i utrzymywały koleżeńskie relacje w grupie rówieśników oraz zdobywały umiejętności komunikacji i współpracy.

Ogólny harmonogram zajęć w świetlicy:

14:00 – 16:00

Bezpośrednio po lekcjach uczniowie mają 1- 2 godziny na odpoczynek. Przy sprzyjającej pogodzie wychodzimy na dwór. Mamy do dyspozycji plac zabaw, boisko, teren przed szkołą. Dzięki temu unikamy gromadzenia się dzieci w jednym miejscu.

16:00 – 17:00

Odrabianie pracy domowej. Rodzice na początku roku szkolnego deklarują w Kartach Świetlicy czy ich dzieci odrabiają lekcje w szkole czy w domu. Wychowawcy, w miarę możliwości, organizują warunki i mobilizują uczniów do wywiązania się z tego zadania.

17:00 – 18:00

Zajęcia na dworze / zabawy w salach.

Opłata za świetlicę – zobacz w dziale Opłaty Czesne Wpisowe