Darowizna dla szkoły – pomóż nam rozwijać szkołę jeszcze lepiej!

Szanowni Państwo, Przyjaciele szkoły,

nasza szkoła prowadzona jest przez stowarzyszenie (Samodzielne Koło Terenowe nr 162 Społecznego Towarzystwa Oświatowego), które jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie będące organem prowadzącym szkołę, działa non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej, a osoby działające w stowarzyszeniu pełnią swe funkcje społecznie. Szkoła finansowana jest z czesnego, subwencji oświatowej, darowizn i 1,5% podatku.

Przed nami ogromne wyzwanie czyli wyposażenie nowego piętra oraz wymiana komputerów w sali informatycznej. Chcemy to zrobić jak najszybciej, ale potrzebujemy wsparcia. Z tego powodu zachęcamy wszystkich Przyjaciół szkoły do dokonywania dobrowolnych darowizn na cele statutowe stowarzyszenia.

Wpłat można dokonywać na rachunek SKT nr 162 STO: 82 1750 0009 0000 0000 0097 1917, tytułem: darowizna na cele statutowe – cele pożytku publicznego.

Wpłacone środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na dofinansowanie zakupu komputerów do sali informatycznej oraz zakup wyposażenia nowego piętra (4 sale lekcyjne i strefa relaksu).

Jednocześnie przekazujemy ogólnodostępną informację o możliwości odliczania darowizny od dochodu, z zastrzeżeniem, że nie jest to opinia prawna ani doradztwo podatkowe.

Darowizny od osób fizycznych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczącymi możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego, od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), przekazane organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Informacje na temat darowizny na stronie podatki.gov.pl

Z poważaniem

Zarząd SKT nr 162 STO