Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2021/2022

  • pani Marta Jończyk (klasa 4b i 7b) – przewodnicząca Rady Rodziców
  • pani Anna Strojwąs (klasa 6b) – sekretarz Rady Rodziców
  • pani Anna Dąbrowska (klasa 3b) – członkini, przedstawicielka klas 1-3
  • pani Anna Gajewska (klasa 6a) – członkini, przedstawicielka klas 4-6
  • pani Katarzyna Tomiczek-Bura (klasa 8b) – członkini, przedstawicielka klas 7-8

Kontakt: radarodzicow@1027.pl

Regulamin Rady Rodziców dostępny w dziale Dokumenty