Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2022/2023

  • Helena Lenkiewicz – kl. 7a – przewodnicząca
  • Halina Witkowska – kl. 2b – sekretarz
  • Agata Potasz – kl. 2a – wiceprzewodnicząca (klasy 1-3)
  • Monika Jabłonowska – kl. 6b – wiceprzewodnicząca (klasy 4-6)
  • Anna Strojwąs – kl. 2b, 8b – wiceprzewodnicząca (klasy 7-8)

Kontakt: radarodzicow@1027.pl

Regulamin Rady Rodziców dostępny w dziale Dokumenty i druki