Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2020/2021

  • Helena Lenkiewicz (kl. 4a, 8b)- przewodnicząca
  • Marta Jończyk (3b, 6b)- zastępca przewodniczącej
  • Anna Strojwąs (5b) – sekretarz
  • Anna Dąbrowska (2b) – członkini (klasy 1-3)
  • Agnieszka Gajewska (5a) – członkini (klasy 4-6)
  • Katarzyna Tomiczek-Bura (7b) – członkini (klasy 7-8)

Kontakt: radarodzicow@1027.pl

Regulamin Rady Rodziców dostępny w dziale Dokumenty