Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się wspieraniem uczniów, rodziców i nauczycieli, zapewnia pomoc w przezwyciężaniu trudności.

 • Agnieszka Kowalczyk – psycholog (kl. 1, 4a oraz 6-8)
 • Anna Żołędowska – psycholog (kl. 4b oraz 2-5 )
 • Halina Wnuk – terapeuta pedagogiczny (kl. 4-8)
 • Karolina Wojda – pedagog specjalny (kl. 1-8)
 • Mariusz Borcz – pedagog szkolny
 • Katarzyna Małaśnicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny (kl. 1-3)
 • Małgorzata Janowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta ręki
 • Agata Fijałkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda (kl. 1-3)
 • Lidia Rymuszka – terapeuta ręki

Szkoła zapewnia opiekę logopedy uczniom klas 1-3. Zakres pomocy logopedycznej obejmuje korekcję wad wymowy, diagnozę i terapię opóźnionego rozwoju mowy oraz rozwijanie umiejętności językowych.

Agnieszka Kowalczyk

 • Poniedziałek 8:30-14:00
 • Wtorek 9:00-14:00
 • Środa 11:30-15:00
 • Czwartek 9:00-13:00
 • Piątek 10:00-14:00

Anna Żołędowska

 • Poniedziałek 9:00-14:00
 • Wtorek 9:00-14:00
 • Środa 10:00-16:00
 • Czwartek 9:00-15:00

Karolina Wojda

 • Wtorek 12:00-16:00
 • Środa 13:00-16:00
 • Czwartek 8:05-10:05 oraz 13:00-15:00

Mariusz Borcz

 • Poniedziałek 8:30-13:30
 • Czwartek 13:00-16:00