Jesteśmy dla Was!

W naszej szkole Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się  wspieraniem uczniów, rodziców, nauczycieli – zapewnia pomoc w przezwyciężaniu trudności.

Do zespołu należą:

  • Agnieszka Kowalczyk – psycholog
  • Halina Wnuk – terapeuta pedagogiczny
  • Sara Ludwig – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny
  • Agata Fijałkowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Zachęcamy do lektury ciekawych materiałów dotyczących powrotu do szkoły po zdalnym nauczaniu i wakacjach:
http://innopolis.pl/repozytorium/wpisy/plik_371.pdf

Szkoła zapewnia opiekę logopedy uczniom klas 1-3.

Już na początku roku szkolnego, po podpisaniu przez Rodziców zgody, w klasach pierwszych przeprowadzane są  badania przesiewowe. Na ich podstawie  dziecko kwalifikowane jest  do terapii logopedycznej. Po rozmowie z Rodzicami, za ich zgodą, ustalane są  indywidualne, cotygodniowe spotkania z uczniem.

Zakres pomocy logopedycznej obejmuje korekcję wad wymowy, diagnozę i terapię opóźnionego rozwoju mowy oraz  rozwijanie umiejętności językowych.

Poradnia ppp16

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie, z którą nasza szkoła ściśle współpracuje. Poradnia zajmuje się m.in. poradnictwem (także mailowym), prowadzi warsztaty psychologiczne oraz działalność interwencyjną.

Kontakty do instytucji świadczących pomoc na terenie Warszawy i całej Polski

Telefony warszawskie

  • 22 628 52 22  tel. dla osób LGBT+ (pon. – pt. 18:00 – 21:00)
  • 511 028 333   bezpłatne wsparcie w czasie pandemii (zapisy na konsultacje)

Telefony ogólnopolskie

  • 116 111 tel. zaufania dla dzieci i młodzieży (całodobowo codziennie)
  • 111 123 kryzysowy telefon zaufania (codziennie 14:00 – 22:00
  • 800 120 002 telefon dla osób doświadczających przemocy