Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego STO Nr 162

  • Magdalena Pachecka – Prezes
  • Maja Nowotny-Grzonek – Wiceprezes
  • Marta Jończyk – Sekretarz
  • Michał Wiktor Żmijewski – Skarbnik

Członkowie

  • Mirella Owczarczyk
  • Maria Pokorska-Śpiewak
  • Jakub Sobotkowski

Składka roczna 2022/2023: 66 zł
Rachunek bankowy SKT 162 STO: 82 1750 0009 0000 0000 0097 1917

Deklaracja członkowska z RODO do pobrania w dziale Dokumenty

zarzadsto1027@gmail.com