Plik pdf do pobrania

DataWydarzenie
04.09.2023 (poniedziałek)Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wychowawczo-opiekuńczych)
04.09.2023 (poniedziałek) godz. 18.00Spotkanie Dyrekcji Szkoły i Zarządu Szkoły z rodzicami za pośrednictwem MS Teams (organizacja roku szkolnego 2023/2024, przedstawienie nowych nauczycieli)
05-08.09.2023 (wtorek-piątek)Spotkania wychowawców z rodzicami (stacjonarne)
05.09.2023 (wtorek)  godz. 17.30Spotkanie nauczycieli uczących w klasach czwartych z rodzicami (sala gimnastyczna)
12.09.2023 (wtorek) godz. 16.15Rada pedagogiczna
25-28.09.2023 (poniedziałek-czwartek)Wyjazd edukacyjno-powtórzeniowy klas ósmych do Osiecka
13.10.2023 (piątek)Obchody Dnia Edukacji Narodowej, uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Klasy 2-3 mają zajęcia według planu i uczestniczą w uroczystości ślubowania, klasy 4-8 nie mają zajęć dydaktycznych – uczestniczą w wycieczkach lub warsztatach. Świetlica czynna jest do godz. 15.00. Wszystkie zajęcia dodatkowe po godzinie 15.00 są odwołane.
14.10.2023  (sobota)Dzień Edukacji Narodowej
20-22.10.2023 (piątek – niedziela)XXVIII Konferencja Programowa STO w Augustowie
01.11.2023 (środa)Uroczystość Wszystkich Świętych
02.11.2023 (czwartek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyżur w świetlicy w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszej deklaracji Rodziców o przyprowadzeniu dziecka
03.11.2023 (piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyżur w świetlicy w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszej deklaracji Rodziców o przyprowadzeniu dziecka
listopad 2023 (sobota)Ogólnopolska Konferencja KODEREK
11.11.2022  (sobota)Narodowe Święto Niepodległości
14.11.2023  (wtorek) godz. 17.30Rada pedagogiczna 
21.12.2023 (czwartek)Wigilia szkolna
22.12.2023 (piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyżur w świetlicy w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszej deklaracji Rodziców o przyprowadzeniu dziecka
23.12.2023-01.01.2024Zimowa przerwa świąteczna (w tym czasie nie zapewniamy opieki w świetlicy)
02.01.2024  (wtorek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyżur w świetlicy w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszej deklaracji Rodziców o przyprowadzeniu dziecka
15.01-28.01.2024Ferie zimowe
20.02.2024 (wtorek)Rada pedagogiczna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów
21.02.2024 (środa)Początek II semestru
28.03-02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
16.04.2024 (wtorek) godz. 17.30Rada pedagogiczna 
29-30.04.2024 (poniedziałek-wtorek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyżur  w świetlicy w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszej deklaracji Rodziców o przyprowadzeniu dziecka 
01.05.2024 (środa)Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wychowawczo-opiekuńczych
02.05.2024  (czwartek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wychowawczo-opiekuńczych
03.05.2024  (piątek)Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wychowawczo-opiekuńczych
14-16.05.2024  (wtorek-czwartek)Egzaminy ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, świetlica czynna od godz. 13.00)
16.05.2023 (czwartek)Rada pedagogiczna poświęcona ocenie zachowania uczniów
17.05.2024 (piątek)Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania za pośrednictwem DE Librus
20-24.05.2024 (poniedziałek-piątek)Zielona szkoła klas 1-8
30.05.2024  (czwartek)Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wychowawczo-opiekuńczych
31.05.2024  (piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wychowawczo-opiekuńczych
04.06.2024 (wtorek) godz. 15:15Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
05-07.06.2024 (środa-piątek)Składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności w celu uzyskania oceny wyższej niż przewidywana
10-12.06.2024 (poniedziałek-środa)Przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności w celu uzyskania oceny wyższej niż przewidywana
13.06.2024 (czwartek)Rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji
20.06.2024   (czwartek)Pożegnanie uczniów klas ósmych
21.06.2024  (piątek)Uroczyste zakończenie roku szkolnego
25.06.2024  (wtorek)Rada pedagogiczna podsumowująca
24.06-19.07.2024Sekretariat szkolny czynny w godz. 08:00-14:00
22.07-09.08.2024Szkoła zamknięta
12-30.08.2024Sekretariat szkolny czynny w godz. 08:00-14:00


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Zebrania z rodzicami odbywają się w szkole, godzinę spotkania ustala wychowawca.
Spotkania z nauczycielami odbywają się za pośrednictwem MS Teams od godz. 16:30.

 05-08.09.2023Zebranie z rodzicami
 03.10.2023Spotkania z nauczycielami
 07.11.2023Spotkania z nauczycielami
 05.12.2023Spotkania z nauczycielami
 21.02.2024 (środa)Zebranie z rodzicami podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej
 26.03.2024Spotkania z nauczycielami
 07.05.2024Spotkania z nauczycielami
18.06.2024Zebranie z rodzicami podsumowujące wyniki klasyfikacji rocznej

Plik pdf do pobrania