Akademia Rodzica to propozycja cyklu spotkań i warsztatów przygotowana przez zespół psychologiczno-pedagogiczny. Jej celem jest wsparcie rodziców naszych uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w taki sposób, by wiedzieli, które zjawiska są naturalne, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, co jest dla naszych dzieci ważne w danym wieku, jak radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami.

Pomysł zrodził się podczas rozmów z nauczycielami oraz rodzicami naszych uczniów i wynika z potrzeby rozmawiania o predyspozycjach dzieci, etapach rozwoju i tym, w jaki sposób wzmacniać dzieci i uczyć je radzenia sobie ze stresem, porażką oraz sukcesem. Wszyscy chcemy wspierać dzieci w ich procesie dojrzewania i edukacji – ważne jest to, by wspierać dobrze, uważnie. Ważne jest także to, by nauczyciele i rodzice współpracowali ze sobą w tym zakresie i by ich działania były spójne.

Mamy nadzieję, że Akademia Rodzica stanie się przestrzenią wymiany wiedzy, obserwacji, trosk, doświadczeń; że znajdziemy odpowiedzi na pojawiające się pytania i nauczymy się, jak być rodzicem wspierającym. Projekt ruszył w obecnym roku szkolnym, jest to więc rok pilotażowy, podczas którego będziemy obserwować, w którym kierunku warto go rozwijać.

Nasze dzieci dojrzewają szybciej, niż my; jako dorośli jesteśmy zawsze krok za nimi. Nauczmy się za nimi podążać i lepiej rozumieć, bo są dla nas najważniejsze.

Anna Gruszczyńska

Tematy w roku szkolnym 2023/2024

  1. Poczucie własnej wartości: czym jest i jak je budować? (13.11.2023)
  2. Wpływ technologii cyfrowych na rozwój dziecka (08.01.2024)
  3. Jak wspierać samodzielność dziecka? (26.02.2024)
  4. Skuteczna komunikacja w rodzinie (25.03.2024)