Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2022/2023

  • Helena Lenkiewicz – kl. 6a – przewodnicząca
  • Halina Witkowska – kl. 1b – wice (klasy 1-3)
  • Monika Jabłonowska – kl. 5a – wice (klasy 4-6)
  • Agnieszka Gajewska – kl. 7a – wice (klasy 7-8)
  • Anna Strojwas – kl. 1b, 7b – sekretarz

Kontakt: radarodzicow@1027.pl

Regulamin Rady Rodziców dostępny w dziale Dokumenty