Godziny pracy biblioteki szkolnej:
poniedziałek – czwartek 9:00 – 14:30
piątek 9:30 – 12:30

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS przyjmujemy następujące zasady w celu
zminimalizowania zagrożenia zakażeniem koronawirusem i umożliwienia uczniom bezpiecznego korzystania z księgozbioru:

  1. Do biblioteki mogą wejść uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.
  2. Należy przestrzegać niezbędnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: maseczki, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe.
  3. Nie wolno korzystać z komórki oraz wnosić innych przedmiotów.
  4. Do biblioteki mogą wejść jednocześnie dwie osoby, aby wypożyczyć lub zwrócić książki. Zachowują dystans 1,5 m.
  5. Zwrócone książki przechodzą dwudniową kwarantannę w wyznaczonym miejscu (od daty oddania książki).

Regulamin wypożyczania i zwrotu książek

  • Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 14 dni.
  • Można przedłużyć termin po zgłoszeniu nauczycielowi bibliotekarzowi.
  • Czytelnicy są zobowiązani do dbałości o książki.
  • Czytelnik, który zniszczył lub zgubił książkę jest zobowiązany odkupić ją lub przekazać do biblioteki książkę o podobnej tematyce(wcześniej ustalenia z nauczycielem bibliotekarzem).
  • Zwrot wszystkich wypożyczonych książek upływa na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

Godziny pracy biblioteki szkolnej:
poniedziałek – czwartek 9:00 – 14:30
piątek 9:30 – 12:30