Stan powietrza przy budynku szkolnym

DANE CHWILOWO NIEAKTUALNE
KONSERWACJA CZUJNIKA

11-10-2023 11:18 Odśwież
PM2.5 = 16 ⇔ 64% ◆ Dobry
PM10 = 16 ⇔ 32% ◆ Bardzo dobry
PM1 = 14
Dane pochodzą z czujnika zainstalowanego na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych naszej szkoły. Czujnik można także znaleźć na ogólnopolskiej mapie czujników LOOKO2. Dodatkowo czujnik informuje wizualnie o stanie powietrza za pomocą kolorowych lampek kontrolnych. Podczas mgły wyniki pomiarów mogą być zawyżone.