Stan powietrza przy budynku szkolnym

25-06-2024 07:25 Odśwież
PM2.5 = 18 ⇔ 72% ◆ Dobry 
PM10 = 18 ⇔ 36% ◆ Bardzo dobry 
PM1 = 12
Dane pochodzą z czujnika zainstalowanego na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych naszej szkoły. Czujnik można także znaleźć na ogólnopolskiej mapie czujników LOOKO2. Dodatkowo czujnik informuje wizualnie o stanie powietrza za pomocą kolorowych lampek kontrolnych. Podczas mgły wyniki pomiarów mogą być zawyżone.