Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego STO Nr 162

  • Magdalena Pachecka – Prezes
  • Maja Nowotny-Grzonek – Wiceprezes
  • Marta Jończyk – Sekretarz
  • Michał Wiktor Żmijewski – Skarbnik

Członkowie

  • Mirella Owczarczyk
  • Maria Pokorska-Śpiewak
  • Jakub Sobotkowski

zarzadsto1027@gmail.com

Składka roczna 2023/2024: 74 zł

Rachunek bankowy SKT 162 STO: 82 1750 0009 0000 0000 0097 1917

Deklaracja członkowska z RODO do pobrania w dziale Dokumenty

Sprawozdanie 162 SKT Społecznego Towarzystwa Oświatowego za rok 2022

Pliki do pobrania:

Uchwały Zarządu (do pobrania w dziale Dokumenty i druki)

Uchwała w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla uczniów, którzy utracili opiekuna prawnego

Uchwała w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego oraz załączniki: Regulamin Funduszu Stypendialnego oraz Wniosek

Uchwała w sprawie wykreślenia z listy uczestników zajęć dodatkowych ucznia zalegającego z płatnościami

Uchwała w sprawie wysokości opłat za świetlicę

Uchwała w sprawie opłat czesnego