Słowa hymnu Fundacji ,,Świat na Tak” stały się inspiracją działania Szkolnego Klubu Wolontariatu „oSTOja”, który rozpoczął swoją działalność w 2017r. Młodzi ludzie, angażując się w liczne działania na rzecz potrzebujących, mają jednocześnie możliwość efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności i zapał, nie tylko na terenie szkoły, ale także dzielnicy i Warszawy.

Współpracujmy z Domem Dziecka przy ul. Łukowskiej, świetlicą środowiskową TPD przy ul. Grochowskiej, Domem Samotnej Matki przy ul. Szymanowskiego. Dwa lata temu zaangażowaliśmy się w pomoc dla Seniorów z Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków. Nowe doświadczenie stało się sposobem na wsparcie aktywności ludzi starszych opartym na współtowarzyszeniu, czyli po prostu byciu razem. Przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy akcję Spełnij Jedno Marzenie, przygotowując paczki świąteczne dla zaprzyjaźnionych dzieci. Poza tym organizujemy kiermasze, prowadzimy zbiórki charytatywne, pomagamy na szkolnej świetlicy.

Praca w „oSTOi” daje zadowolenie i satysfakcję. Wolontariusze pomagają z potrzeby serca, a swoją postawą potwierdzają gotowość do bycia dla innych.
Działalność naszego klubu została zauważona i doceniona, czego dowodem jest uzyskanie wyróżnienia w Dzielnicowym Konkursie „Wyróżniony Wolontariusz” oraz tytułu laureata w kategorii Grupy Ósemeczki w Stołecznym Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Dużą satysfakcję dają nam również liczne podziękowania i dowody sympatii ze strony osób, którym pomagamy. Dołącz do nas i zmieniaj świat na tak!

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu „oSTOja”:

  • p. Edyta Frańczuk
  • p. Ewa Dąbek
  • p. Małgorzata Janczk-Hulewicz
  • p. Andrzej Hulewicz

Regulamin Klubu oSTOja jest dostępny w dziale Dokumenty i druki.