Zespoły przedmiotowe w SSP10 w roku szk. 2023/24 prowadzą:

  • Zespół matematyczno-informatyczny – Katarzyna Borucka
  • Zespół humanistyczny – Małgorzata Białek
  • Zespół przyrodniczy – Izabela Szajko-Magier
  • Zespół wychowania fizycznego – Aleksandra Kisiel
  • Zespół artystyczny – Justyna Obzejta
  • Zespół języków obcych – Małgorzata Janczak-Hulewicz
  • Zespół edukacji wczesnoszkolnej – Małgorzara Janowska
  • Zespół nauczycieli świetlicy – Teresa Zarzeczna