Zasady rekrutacji do klas 1

Zasady rekrutacji uzupełniającej do klas 1-8

Do pobrania w dziale Dokumenty i druki:

  • Kwestionariusz kandydata do klasy 1
  • Kwestionariusz kandydata – rekrutacja uzupełniająca