Zasady rekrutacji do klas 1 2023/24 (pdf)

INFORMACJE O SZKOLE

Jesteśmy szkołą niepubliczną, jedną z ponad 90 szkół należących do Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Działamy od 1991 roku. Na każdym poziomie mamy 2 oddziały klasowe, maksymalnie 18-osobowe. Dysponujemy salą gimnastyczną, salą do gimnastyki korekcyjnej, boiskiem zewnętrznym oraz placem zabaw.

Lekcje rozpoczynamy o godz. 8.25. Uczniowie w klasach 1-3 mają średnio 5 godzin dziennie
i kończą zajęcia dydaktyczne o godzinie 13.00 lub 14.05. Po lekcjach mogą przebywać
w świetlicy szkolnej pod opieką nauczycieli do godziny 18.00. Mogą też korzystać z zajęć dodatkowych bezpłatnych lub płatnych prowadzonych przez naszych nauczycieli i osoby spoza szkoły.

Większość zajęć w ramach edukacji wczesnoszkolnej prowadzą wychowawcy. Lekcje języków obcych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną, pływania i robotyki prowadzą nauczyciele przedmiotu. Religia i etyka są zajęciami dodatkowymi.

Nasi uczniowie, od klasy pierwszej, uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego. W klasach 1-3 język angielski jest 3 razy w tygodniu, a od 4 klasy 5 razy w tygodniu. Drugi język, przez cały czas edukacji w naszej szkole, jest w wymiarze 2 godzin w tygodniu. W ramach zajęć dodatkowych płatnych przygotowujemy uczniów do egzaminów językowych.

Zapewniamy naszym uczniom opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Zespół tworzą dwie panie psycholog, pedagog specjalny, logopeda i terapeuta pedagogiczny. Zapewniamy także opiekę pielęgniarki (2 razy w tygodniu) i obiady dla chętnych (płatne dodatkowo), które dowozi firma cateringowa.

Co roku wyjeżdżamy na zieloną szkołę (maj/czerwiec). Od klasy czwartej organizujemy cykliczne wycieczki edukacyjne po Polsce, w ramach których realizowany jest materiał programowy głównie
z historii i geografii. W klasach 6-8 uczniowie mają możliwość wyjazdów językowych do krajów anglosaskich, niemieckojęzycznych lub Hiszpanii.

Organizujemy wiele akcji charytatywnych. Jesteśmy największym klubem wolontariatu w naszej dzielnicy. Dzięki prowadzonym na szeroką skalę akcjom otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Burmistrza Pragi Południe.

Od 2007 roku organizujemy Zawody Pływackie Szkół Niepublicznych o Puchar Dyrektora Szkoły
o zasięgu wojewódzkim. Od wielu lat startujemy i odnosimy sukcesy w Ogólnopolskich Zawodach Szkół Niepublicznych w Pływaniu organizowanych w Ciechanowie. Poza wieloma medalami zdobyliśmy 15 razy tytuł drużynowego mistrza Polski.

Od 2015 roku nasza szkoła współorganizuje konferencję informatyczną, poświęconą nowym technologiom KODEREK. Konferencja zrzesza wiele szkół i ludzi sukcesu.

Nasi absolwenci, w zdecydowanej większości, dostają się do szkół pierwszego wyboru i uczą się
w najlepszych warszawskich szkołach publicznych i niepublicznych. Szkoła, jeśli chodzi o wyniki egzaminu ósmoklasisty, utrzymuje się w czołówce szkół podstawowych.