Skip to main content

Wnioski z badania ewaluacyjnego

By 22 kwietnia 202225 kwietnia, 2022Info

W lutym tego roku przeprowadziliśmy ewaluację wewnętrzną dotyczącą wyznawanych wartości i ich realizacji w naszej szkole. Uczestniczyli w niej uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

 • Cele badania były następujące:
 • Określenie jakie wartości są najważniejsze dla poszczególnych grup,
 • Pozyskanie informacji o procesie ustalania wartości realizowanych przez szkołę,
 • Określenie działań, które należy realizować w szkole
 • Satysfakcja z dotychczas prowadzonych działań

Otrzymano następujące wnioski:

 1. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice wskazują, że wartością najbardziej realizowaną w szkole jest zdobywanie wiedzy. Nieco inaczej sytuację tę widzą uczniowie, którzy wskazują na współpracę.
 2. Uczniowie i rodzice nie wiedzą, jak ustalono wartości, którymi kieruje się szkoła. Uznają, że wyłaniają się one samoistnie. Nauczyciele wskazują dokumentację.
 3. Większość nauczycieli stwierdziła, że konsultowała działania pod względem pożądanych wartości zarówno z uczniami, jak i rodzicami, jednak druga strona nie jest tego pewna.
 4. Wszyscy nauczyciele byli pewni, że uwzględnili propozycję uczniów i rodziców w swoich działaniach. Uczniowie i rodzicie nie byli tego pewni.
 5. Część zaplanowanych dział była niemożliwa do realizacji w warunkach pandemii. W wypowiedziach zaistniała ogromna potrzeba powrotu do działań sprzed tego czasu. Szczególnie dużą potrzebę widać w obszarze wycieczek długoterminowych tj. Wyjazdy zagraniczne czy na żagle.
 6. Najciekawsze wydarzenia w szkole to, te, które wiążą się z przełamaniem rutyny. Wskazuje się na wyjścia, wycieczki i projekty realizowane pona szkołą. Istotne dla wszystkich grup jest również wchodzenie w kontakt z osobami niezwiązanymi na co dzień z działaniami szkoły.
 7. Odpowiedzi wskazują na potrzebę uatrakcyjnienia życia szkolnego. Kontynuowanie zajęć aktywizujących takich, jak działania praktyczne, warsztaty, projekty międzyprzedmiotowe, gier i zabaw podczas zajęć.
 8. Większość działań aktualnie prowadzonych przez szkołę została wskazana do kontynuowania w przyszłym roku szkolnym przez ponad 50% osób.