Skip to main content

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły,

jesteśmy w okresie rozliczania podatku dochodowego. Tradycyjnie już prosimy o przekazanie 1,5% swojego podatku na rzecz naszej szkoły.

Aby kwota trafiła na cele naszej placówki wypełnijcie Państwo w zeznaniu podatkowym:

KRS nr 0000013847 Samodzielne Koło Terenowe nr 162 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Co roku zebrane fundusze są wydatkowane na najbardziej potrzebne inicjatywy wspierające pracę szkoły i naukę naszych dzieci. W poprzednich latach była to modernizacja szatni czy też sfinansowanie pomysłów jakie zrodziły się przy okazji naszego Budżetu Partycypacyjnego. Inicjatywę kontynuujemy i zachęcamy do przekazania środków na nią a także do zgłaszania swoich pomysłów.

Z wyrazami szacunku
Zarząd SKT nr 162 STO