Skip to main content

Opublikowany został ranking szkół podstawowych 2024 przygotowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Wzorem lat ubiegłych, ranking został podzielony na część ogólnopolską oraz na zestawienie dla osiemnastu miast wojewódzkich.

Do rankingu zostało zakwalifikowanych 10735 szkół podstawowych, zarówno publicznych jak i niepublicznych, spełniających wymogi regulaminu. Ranking ten uwzględnia zarówno wyniki egzaminu ósmoklasisty jak i osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

Nasza szkoła zajęła 12 miejsce w Polsce, a 8 w Warszawie, uzyskując 81,96 pkt.

Zachęcamy do zapoznania się z ogólnopolskim rankingiem szkół podstawowych 2024.