Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/21

Prezentacja-rekrutacja-punkty

egzamin-osmoklasisty2021