Informacje bieżące

Zamknij i przejdź dalej

Zebranie Rodziców/Opiekunów
nowych klas 1

Rekrutacja do klas 1
na rok szk. 2023/24

  • Informacje o szkole
  • Zasady rekrutacji (pdf)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Ranking
szkół podstawowych
2023

SZKOLNY
BUDŻET
PARTYCYPACYJNY

Plan lekcji

Informacje podstawowe