Zespoły przedmiotowe w SSP10 w roku szk. 2022/23 prowadzą:

  • Zespół matematyczno-informatyczny – koordynator Katarzyna Borucka
  • Zespół humanistyczny – koordynator Małgorzata Białek
  • Zespół przyrodniczy – koordynator Izabela Szajko-Magier
  • Zespół wychowania fizycznego i korektywy – koordynator Aleksandra Kisiel
  • Zespół artystyczny – koordynator Justyna Obzejta
  • Zespół języków obcych – koordynator Małgorzata Janczak-Hulewicz
  • Zespół edukacji wczesnoszkolnej – koordynator Agata Fijałkowska
  • Zespół nauczycieli świetlicy – koordynator Teresa Zarzeczna