Zespoły przedmiotowe w SSP10 prowadzą:

  • Zespół matematyczny – Ewa Uljasz
  • Zespół humanistyczny – Małgorzata Białek
  • Zespół przyrodniczy – Ewa Grącka
  • Zespół wychowania fizycznego i korektywy – Aleksandra Kisiel
  • Zespół artystyczny – Katarzyna Dąbrowska
  • Zespół języków obcych – Agnieszka Bojarowska
  • Zespół edukacji wczesnoszkolnej – Agata Fijałkowska
  • Zespół informatyczny – Izabela Starzec
  • Zespół nauczycieli świetlicy – Teresa Zarzeczna
  • Biblioteka szkolna – Ewa Korczakowska