Zespoły przedmiotowe w SSP10 prowadzą:

  • Zespół matematyczny – koordynator Ewa Uljasz
  • Zespół humanistyczny – koordynator Małgorzata Białek
  • Zespół przyrodniczy – koordynator Izabela Szajko-Magier
  • Zespół wychowania fizycznego i korektywy – koordynator Aleksandra Kisiel
  • Zespół artystyczny – koordynator Katarzyna Dąbrowska
  • Zespół języków obcych – koordynator Agnieszka Bojarowska
  • Zespół edukacji wczesnoszkolnej – koordynator Beata Kopczyńska
  • Zespół nauczycieli świetlicy – koordynator Ela Wolf
  • Biblioteka szkolna – koordynator Ewa Korczakowska