Ostatnia aktualizacja 29.11.2021

01.09.2021 (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego (w tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych oraz świetlicowych)

01.09.2021 (środa) – spotkanie Dyrekcji Szkoły, Zarządu Szkoły z Rodzicami za pośrednictwem Windows Teams o godz. 18:00

  • Organizacja roku szkolnego 2021/2022
  • Przewodnik po stronie internetowej szkoły

01-03.09.2021 – spotkania wychowawców z Rodzicami za pośrednictwem Windows Teams lub stacjonarnie (w zależności od sytuacji pandemicznej)

07.09.2021 – (wtorek) spotkanie nauczycieli uczących 4 klasy z rodzicami (MS Teams) godz. 18:00

23.09.2021 – webinarium z prof. Jackiem Pyżalskim dla nauczycieli i rodziców (forma zdalna)

25.09.2021 (sobota) piknik szkolny – w zależności od sytuacji pandemicznej lub bardzo złej pogody piknik może być odwołany!

14.10.2021 (czwartek) – Dzień Nauczyciela – uroczystość ślubowania klas 1 oraz przyjęcie przez szkołę nowego sztandaru. W tym dniu nie będą odbywać się lekcję, będą organizowane wycieczki, warsztaty, ciekawe spotkania.

15-17.10.2021 Ogólnopolska Konferencja STO

01.11.2021 (poniedziałek) Święto zmarłych

11.11.2021 (czwartek) – Święto Odzyskania Niepodległości

12.11.2021 (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych i świetlicowych

16.11.2021 (wtorek) – Rada pedagogiczna od godz. 15.15

21.12.2021 (wtorek) – Wigilia Szkolna

  • Organizacja wigilii szkolnej będzie zależała od stanu epidemiologicznego w kraju.

23-31.12.2021 Ferie świąteczne (w czasie ferii nie ma opieki świetlicowej)

06.01.2022 (czwartek) Święto Trzech Króli

07.01.2022 (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych i świetlicowych

18.01.2022 (wtorek) – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna godz. 16:15

25.01.2022 (wtorek) – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie ocen śródrocznych i podsumowanie semestru, godz. 16:15


26.01.2022 początek II semestru

31.01 -13.02.2022 Ferie zimowe

22.03.2022 (wtorek) – Rada pedagogiczna godz. 15:15

14-19.04.2022 – Święta Wielkanocne

02.05.2022 (poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych i świetlicowych

03.05.2022 (wtorek) – Dzień Konstytucji 3 maja

04.05.2022 poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie rocznej z zachowania i ocenie z przedmiotu poprzez DE Librus

24-26.05.2022 Egzaminy ósmoklasisty (podczas egzaminu nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne, zajęcia świetlicowe w godzinach 13 – 18)

30.05-03.06.2022 Zielona szkoła

06.06.2022 (poniedziałek) Rada klasyfikacyjna godz. 15:15

07-09.06.2022 składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności w celu uzyskania wyższej oceny niż przewidywana.

10,13,14.06.2022 przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności

14.06.2022 (wtorek) Rada zatwierdzająca

16.06.2022 (czwartek) – Boże Ciało

17.06.2022 (piątek) – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.06.2022 (czwartek) – Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 8

24.06.2022 (piątek) – Uroczyste zakończenie roku szkolnego

27.06.2022 (poniedziałek) rada podsumowująca

27.06-23.07.2022 sekretariat szkolny czynny w godz. 08:00-14:00

25.07-05.08.2022 szkoła zamknięta

08.08-31.08.2022 sekretariat szkolny czynny w godz. 08:00-14:00

Kalendarz zajęć może ulec zmianie.

Zebrania i dni otwarte (preferowana forma zdalna)

01-03.09.2021 Spotkania Wychowawców z Rodzicami (godzinę spotkania ustala wychowawca)

05.10.2021 od godz. 16:30 spotkania z nauczycielami

09.11.2021 od godz. 16:30 spotkania z nauczycielami

07.12.2021 od godz. 16:30 spotkania z nauczycielami

26.01.2022 zebranie z rodzicami podsumowujące wyniki klasyfikacji ocen śródrocznych (godzinę spotkania ustala wychowawca)

08.03.2022 od godz. 16:30 spotkania z nauczycielami

12.04.2022 od godz. 16:30 spotkania z nauczycielami

10.05.2022 od godz. 16:30 spotkania z nauczycielami

21.06.2022 zebranie z rodzicami podsumowujące wyniki klasyfikacji rocznej (godzinę spotkania ustala wychowawca)