Informacje bieżące

Zamknij i przejdź dalej

Spotkania z nauczycielami
4 października (wtorek)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

wrzesień 2022 – sierpień 2023

Plan lekcji

Informacje podstawowe

Krawaty

Informacja dla Rodziców klas 1. W sekretariacie można zakupić krawaty i krawatki w godz. 8.00-14.00 (strój galowy).

OBIADY 2022/23