Informacje bieżące

Zamknij i przejdź dalej

Zielona szkoła 2023

  • klasy 1-3
  • klasy 4
  • klasy 5-7

SZKOLNY
BUDŻET
PARTYCYPACYJNY

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Informacje podstawowe

Rekrutacja do klas 1
na rok szk. 2023/24

  • Informacje o szkole
  • Zasady rekrutacji (pdf)

Plan lekcji