Informacje bieżące

Zamknij i przejdź dalej

6 grudnia (wtorek), 16:30-18:30

Spotkanie, zwane dawniej „wywiadówką”.
ONLINE

Zielona szkoła 2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Informacje podstawowe

Rekrutacja do klas 1
na rok szk. 2023/24

Plan lekcji